ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه خود را انتخاب کنید

دامنه
ثبت دامنه
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.com
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
.net
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.org
4,200,000 ریال
1 سال
4,200,000 ریال
1 سال
4,200,000 ریال
1 سال
.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.co.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.eu
3,700,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains