گواهینامه SSL

Comodo Positive SSL

هزینه راه اندازی رایگان
قابل استفاده برای دامین های بین المللی
معتبر در مرورگرهای اصلی
صدور آنی
بدون نیاز به ارسال مدارک

CERTUM DV-SSL

هزینه راه اندازی رایگان
SSL برای دامنه های ملی و بین المللی
قابل استفاده برای کلیه دامین ها
معتبر در مرورگرهای اصلی
بدون نیاز به ارسال مدارک
صدور آنی