هاست لینوکس ایران

هاست ۵۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۵۰ گیگابایت
گواهی SSL رایگان
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد NVMe
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست ۱۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۱۰۰ گیگابایت
گواهی SSL رایگان
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد NVMe
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست ۲۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۲۰۰ گیگابایت
گواهی SSL رایگان
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد NVMe
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست ۳۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۳۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۳۰۰ گیگابایت
گواهی SSL رایگان
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد NVMe
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست ۴۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۴۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۴۰۰ گیگابایت
گواهی SSL رایگان
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد NVMe
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست ۵۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۵۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۵۰۰ گیگابایت
گواهی SSL رایگان
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد NVMe
مناسب برای وردپرس و لاراول