هاست لینوکس آلمان

هاست لینوکس ۵۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست لینوکس ۱۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱۵۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست لینوکس ۲۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۲۵۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست لینوکس ۳۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۳۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۴۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
مناسب برای وردپرس و لاراول

هاست لینوکس ۴۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۴۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۴۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
مناسب برای وردپرس و لاراول