سرور مجازی VPS آلمان SSD

vServer-GSSD-30

فضا ۳۰ گیگابایت SSD
رم ۲ گیگابایت DDR4
پردازنده ۱ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان
بهره گيری از فناوری هارد SSD

vServer-GSSD-45

فضا ۴۵ گیگابایت SSD
رم ۴ گیگابایت DDR4
پردازنده ۲ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان
بهره گيری از فناوری هارد SSD

vServer-GSSD-60

فضا ۶۰ گیگابایت SSD
رم ۶ گیگابایت DDR4
پردازنده ۲ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان
بهره گيری از فناوری هارد SSD

vServer-GSSD-80

فضا ۸۰ گیگابایت SSD
رم ۸ گیگابایت DDR4
پردازنده ۳ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان
بهره گيری از فناوری هارد SSD